Powiedz nam trochę o sobie

Wypełnij poniższy formularz.

Nie będzie kolejnego odroczenia - restauracje i hotele zmuszone do wymiany kas fiskalnych na online

prawo

16 grudnia 2020 10:57

Image Description

W ostatnich dniach napłynęły złe wiadomości ws. wymian kas fiskalnych dla branż tj. hotelarska czy gastronomiczna. Dotknięta kryzysem branża miała nadzieję na kolejne odroczenie do 1 lipca 2021, aczkolwiek tak też się nie stało. 

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie hotele i lokale gastronomiczne będą miały obowiązek ewidencjować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych online. Z początku miało to nastąpić już od 1 lipca 2020, aczkolwiek zważywszy na pandemię, branże dostały dodatkowe pół roku na dostosowanie się do nowych funkcji.

„Branże te zyskały dodatkowe pół roku na dostosowanie swoich systemów sprzedażowych do nowych kas online. Obecnie nie są planowane prace dotyczące kolejnego przedłużenia terminu wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online w branży gastronomicznej i hotelarskiej" – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski. 

Od 1 lipca 2021 natomiast możemy się spodziewać obowiązku instalacji i użytkowania kas fiskalnych online przez takie branże jak fryzjerska, kosmetyczna, prawnicza oraz medyczna. 

Od początku 2022 roku zaś sklepy sprzedające produkty podróżne w systemie tax free będą musiały ewidencjować sprzedaż za pomocą nowych kas fiskalnych online. 

Dodatkowe obowiązki podatkowe

Jakiemu celu służy wymiana kas fiskalnych? Ministerstwo wyjaśnia, że wymiana wiąże się ze zwalczaniem nadużyć podatkowych przez branże. Trzeba wziąć zaś pod uwagę, iż stanowi to kolejny cios dla hoteli i restauracji, których sytuacja wyglądała co najwyżej miernie w ostatnim półroczu. 

Tak się prezentuje koniunktura branży hotelarskiej i gastronomicznej według ostatniego raportu z 20 Listopada. 

źródło: GUS

 

Właściciele restauracji i hoteli szczególnie odczuli kryzys pandemiczny na przestrzeni październik-listopad, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) zmienił się drastycznie z poziomu minus 29.0 na 61.1. 

źródło: GUS

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Podczas zakupu nowej kasy fiskalnej online przedsiębiorcom przysługuje ulga w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700zł. Jedyne pytanie brzmi, czy wszystkim podatnikom przysługuje takie prawo. Niestety nie. 

Jakie zatem warunki należy spełnić?

▪️ posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej oraz dowodu pokrycia całej należytej kwoty

▪️ rozpoczęcie ewidencjowania na kasach fiskalnych nowego typu w obowiązującym ich terminie

▪️ zakupienie kasy przed upływem sześciu miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia ewidencjowania sprzedaży 

To oznacza, że jeśli 19 lipca zaczniesz ewidencjować sprzedaż na kasach starego typu (z elektronicznym czy papierowym zapisem), a kasę online zakupiłeś dzień później, 20 lipca, takowej ulgi nie dostaniesz. 

Zgodnie z art.111 ust. 6a Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zwrot przy zakupie nowej kasy fiskalnej?

Co należy zatem zrobić, by uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

- Kupić urządzenie wraz z fakturą oraz dowodem pokrycia należytej sumy. 

- Nabyta kasa fiskalna musi być online

Ze zwrotu mogą skorzystać czynni oraz bierni podatnicy VAT

1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT - wykorzystaj deklarację VAT-7 przy rozliczeniach miesięcznych zaś VAT-7K przy rozliczeniach kwartalnych. 

2. Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT - złóż wniosek o zwrot za zakup kasy fiskalnej. 

Więcej o tym jak krok po kroku rozliczyć się z zakupu kasy fiskalnej bądź złożyć wniosek o zwrot na stronie www.biznes.gov.pl

Zawieszenie działalności?

Zakupu kas fiskalnych online unikną na razie przedsiębiorcy, którzy wybrali się na zawieszenie działalności gospodarczej. Osoby, które się na to zdecydowały, będą odroczone od zakupu nowych kas do najpóźniej 1 Maja 2021 roku.

Aby nadal zachować prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej online, przedsiębiorcy branży hotelarskiej czy gastronomicznej powinny być przygotowane do ewidencjowania sprzedaży w dniu odwieszenia swojej działalności gospodarczej. 

Nie daj się zaskoczyć!

Już dziś skorzystaj z oferty Nomee i przygotuj się na ewidencjowanie sprzedaży za pomocą nowych kas fiskalnych online od 1 stycznia 2021 roku. Zapraszamy na naszą stronę nomee.pl, gdzie o wiele więcej dowiecie się o naszej ofercie. 

 

 


#koronawirus #prawo #gastronomia #kasy fiskalne

Image Description

Co to jest gastro POS?

Gastro POS to system Point of Sale (POS) stosowany w restauracjach, barach, kawiarniach i innych rodzajach gastronomii. System taki jest zwykle komputerowym programem, który ułatwia zarządzanie finansami i operacjami w obiekcie gastronomicznym.