Powiedz nam trochę o sobie

Wypełnij poniższy formularz.

Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży [darmowy wzór]

prawo

22 maja 2019 02:25

Image Description

Twoi pracownicy podpisali już oświadczenie? Nowe przepisy dla użytkowników kas fiskalnych

Obowiązek podpisania oświadczenia dla pracowników korzystających z kas fiskalnych

Tylko do 31 maja wszyscy pracodawcy mają czas na podpisanie stosownego oświadczenia ze wszystkimi pracownikami, którzy mają dostęp do urządzeń fiskalnych. Obowiązek ten powstał w związku z wprowadzeniem nowego prawa dotyczącego kas fiskalnych online.

Mowa o długo wyczekiwanej ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, która w życie weszła 1 maja bieżącego roku. Ilość zmian może przytłoczyć pracodawców, dlatego w naszych wpisach na blogu będziemy skrupulatnie wyjaśniać nowe regulacje prawne dotyczące branży gastronomicznej.

 

Rozporządzenie dotyczące oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży

Szczegółowy przepis wprowadzający rzeczony obowiązek sformułowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia w sprawie kas rejestrujących. Pracodawca, w myśl prawa określany jako podatnik, jest obowiązany zapoznać wszystkich pracowników korzystających z kasy fiskalnej z nowymi zasadami ewidencji określonych w powyższym rozporządzeniu.

W nowych zasadach określono m.in.: obowiązek wydawania paragonów najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, charakterystykę, którą powinien cechować się prawidłowo wystawiony paragon oraz skutki nieprzestrzegania nowych przepisów. Na osobę, która nie wyda paragonu fiskalnego, może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Minimalna w 2019 r. kara grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi 13,5 tysiąca złotych.

Nowe wymagania ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej dla pracowników

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji musi zostać uzupełnione o dane pracodawcy i pracownika, opatrzone podpisem składającego oświadczenie oraz sporządzone w dwóch kopiach dla każdej ze stron. Spisane zasady, zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów oraz wzór oświadczenia pobierzesz tutaj.

Wymóg podpisania oświadczenia o ewidencji do końca maja

Już od 1 czerwca planowane są kontrole urzędników skarbówki, którzy będą kontrolowali podatników (pracodawców) i weryfikowali czy posiadają podpisane oświadczenia ze wszystkimi swoimi pracownikami, którzy mają dostęp do kasy fiskalnej. Dlatego tak ważne jest, aby każdy pracodawca podpisał je do końca maja.

Oświadczenie o zasadach ewidencji kasy fiskalnej dla pracowników restauracji

Nowe przepisy nie dotyczą tylko i wyłącznie pracowników fizycznie korzystających z drukarki fiskalnej. Oświadczenie to musi być również podpisane przez kelnerki i kelnerów, którzy w związku ze swoją pracą obsługują system POS. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej, a w przypadku restauracji zatrudniających kelnerów, pośrednikiem tej sprzedaży jest właśnie najczęściej kelner.

 

Tutaj odbierzesz darmowy wzór oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży dla pracownika pocztą elektroniczną

 


#prawo

Image Description

Co to jest gastro POS?

Gastro POS to system Point of Sale (POS) stosowany w restauracjach, barach, kawiarniach i innych rodzajach gastronomii. System taki jest zwykle komputerowym programem, który ułatwia zarządzanie finansami i operacjami w obiekcie gastronomicznym.