Powiedz nam trochę o sobie

Wypełnij poniższy formularz.

Zmiana terminu kas fiskalnych online dla gastronomii

13 maja 2020 14:01

Image Description

Termin zmiany kas fiskalnych na urządzenia online dla gastronomii został przeniesiony z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku.

Do tego terminu wszyscy właściciele lokali gastronomicznych mają czas aby zamienić swoje dotychczasowe urządzenie na urządzenie online.

Usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne teraz mają obowiązek stosowania kas online nie od 1 stycznia 2021 roku a od 1 lipca 2021 roku.

Zapraszamy do kontaku pod adresem sprzedaz@nomee.pl w celu nabycia systemu z kasą online.

 

Interpelacja nr 3414 do ministra finansów w sprawie terminów wprowadzania kas fiskalnych on-line

Obecnie funkcjonujące kasy rejestrujące z zapisem elektronicznym i papierowym mają być powoli wymieniane. Wymiana kas na nowy typ (kas online) jest dokonywana w trzech etapach.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca wprowadził trzy podstawowe terminy możliwego używania tych kas.

 • W pkt. 2 (do 30 czerwca 2020 roku) wymienia świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • W pkt. 3 (do 31 grudnia 2020 roku) do świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z powyższym zwracamy się Pana Ministra z pytaniem:

Czy w czasie trwającej w naszym kraju pandemii koronawirusa nie należy tych terminów zmienić, tzn. wydłużyć?

Posłowie:
Krystyna Sibińska, Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Elżbieta Gapińska

20 marca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3414 w sprawie terminów wprowadzania kas fiskalnych on-line

W odpowiedzi na interpelację nr 3414 Posłów p. Krystyny Sibińskiej, p. Marii Małgorzaty Janyska, p. Zofii Czernow, p. Elżbiety Gapińskiej w sprawie terminów wprowadzania kas online, uprzejmie informuję.

Branża gastronomiczna została objęta obowiązkiem stosowania kas rejestrujących tzw. on-line na początku sezonu letniego 2020 r., tj. od 1 lipca 2020 r. (art. 145b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Uprzejmie informuję, że planuje się odroczenie:

 • terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Chciałbym także podkreślić, że w ramach pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem i związanym z tym spadkiem obrotów przesunięto termin wejścia w życie przepisów związanych ze stosowaniem przez podatników nowego JPK_VAT. Termin 1 lipca 2020 r. staje się terminem obligującym dla wszystkich podatników.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 17 kwietnia 2020 r.

 


#online; #fiskalne #kasy #gastronomia